Monday, September 7, 2009

Pembelajaran Akses Kendiri


1 Maksud


Suatu pendekatan pembelajaran yang memberi ruang dan peluang pelajar belajar secara kendiri. Pelajar menggunakan dan mengendalikan sendiri bahan-bahan pembelajaran

2 Keperluan


 • Hanya pelajar sendiri dapat melakukan pembelajaran secara optimum
 • Terdapat ruang tiada guru yang dapat melakukannya untuk pelajar
 • Setiap pelajar mempunyai minat, keperluan, sikap dan tahap kecerdasan dan kebolehan yang berbeza
 • Pelajar lebih tepat menentukan sendiri strategi pembelajaran terbaik untuknya

3 Ciri-ciri


 • Guru adalah berperanan sebagai fasilitator, jurulatih dan kaunselor
 • Suasana pembelajaran fleksible, selesa dan tanpa tekanan
 • Bahan PAK dan bahan fasilitator mudah diakses
 • Pemilihan bahan dan akvititi pembelajaran yang luas
 • Kemudahan yang membolehkan pelajar belajar secara sendiri atau kumpulan
 • Membolehkan pembelajaran mengikut kadar dan kemampuan pelajar

4 Kelebihan


 • Pelajar mendapat kemahiran belajar untuk belajar
 • Pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran secara berdikari
 • Pelajar dapat belajar mengikut keperluan dan gaya mereka sendiri
 • Pelejar memiliki kuasa otonomi dan tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri

5 Fungsi Pusat Akses Kendiri (PAK)


 • Menyediakan tempat persekitaran yang selesa dan menarik
 • Menyimpan bahan dan peralatan pembelajaran
 • Memberi peluang kepada pelajar untuk melalui pembelajaran yang berkualiti dan berkesan
 • Mempamerkan carta maklumat dan hasil kerja pelajar
 • Sebagai pusat pengajaran, kemahiran amali dan pembelajaran

6 Jenis-jenis Pusat Akses Kendiri - PAK


 1. Bilik khas
  • Bilik seni
  • Bilik bahasa
 2. Ruang dan sudut pameran
  • Papan kenyataan
  • Sudut-sudut
 3. Pusat Mudah Alih

No comments:

Post a Comment